Z Życia Szkoły

Nagrodzeni nauczyciele

Dzień Edukacji Narodowej stał się okazją do nagrodzenia pedagogów z naszego liceum, których uczniowie odnieśli znaczące sukcesy w olimpiadach przedmiotowych lub w szczególny sposób zasłużyli się w swojej pracy.

14 października w Bydgoszczy z rąk Kujawsko-Pomorskiej Kurator Oświaty Iwony Waszkiewicz Medal Komisji Edukacji Narodowej odebrały Jadwiga Orłowska, Anna Pędzich-Kuszel oraz Wioletta Graczyk. Nagrodę Ministra Edukacji otrzymała Elżbieta Piniewska, zaś Nagrodę Kuratora – Agnieszka Zielińska.

W tym samym dniu w Inowrocławiu Nagrodę Starosty Inowrocławskiego otrzymali Anna Pędzich-Kuszel, Joanna Konopka-Rydz i Henryk Stankiewicz.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.