OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

17 kwietnia odbył się w Bydgoszczy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego etap okręgowy XXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Paula Szydłowska i Teresa Babicz (oboje dziewcząt z II C) zajęły w nim III i IV miejsce i wraz z jedynie pięcioma innymi osobami zakwalifikowały się do etapu centralnego. Znalazły się w grupie najlepszych spośród 95 uczestników etapu z naszego województwa. Zmagania o tytuł laureata odbędą się w czerwcu w Białowieży. Opiekunem merytorycznym finalistek jest mgr Anna Pędzich-Kuszel. Gratulacje!