Z Życia Szkoły

Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie

W Regionalnym Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie, organizowanym przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. J. Zarębskiego w Inowrocławiu oraz Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte”, I miejsce zajęła Iga Mańska z kl. III A, zaś wyróżnienie zdobyła Roma Sośnicka z kl. I D. Nie był to konkurs dotyczący jedynie znajomości biografii kompozytora i jego utworów – uczennice pisały eseje literackie na tematy: „Ty, jako współczesny odbiorca muzyki Chopina. Impresje, skojarzenia, przemyślenia…” oraz „Miłości-profil. Motywy chopinowskie w poezji romantycznej i współczesnej”. Etap ustny polegał na przedstawieniu 15-minutowej prezentacji multimedialnej na temat „Chopin na tle swojej epoki”. Gratulacje!