OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Sukces naszych fizyków

13 marca w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu odbyła się pierwsza część zawodów finałowych X Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego. Brało w niej udział trzech uczniów z „Kaspra”: Bartłomiej Błaszczyk z kl. Ib oraz Kornel Bartoszkiewicz i Marek Pawłowski z kl. IIb. Do drugiej części zawodów awansowali Marek Pawłowski i Kornel Bartoszkiewicz. Uczniowie ci uzyskali już tytuł laureata i będą reprezentować Inowrocław w Finale, który odbędzie się 27 marca w Bydgoszczy. Opiekunem dydaktycznym uczniów jest mgr Eugeniusz Mikołajczak. Gratulacje!