OsiągnięciaZ Życia Szkoły

XL Olimpiada Polonistyczna

Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Bydgoszczy poinformował, że do części ustnej etapu okręgowego zakwalifikowało się dwanaścioro naszych uczniów. Są to podopieczni mgr Elżbiety Piniewskiej: Magdalena Budrewicz, Katarzyna Krzewina, Dagmara Oleksy, Krzysztof Przybylski, Agata Rucińska i Dorota Tomczak, mgr Agnieszki Zielińskiej: Iga Buczyńska, Natalia Hetmaniak, Weronika Jędro i Kamil Szczepanik, mgr Anny Wesołowskiej: Anna Hankiewicz i mgra Łukasza Oliwkowskiego: Alicja Owczarz.

Gratulujemy uczniom i ich opiekunom! Życzymy sukcesów 6 marca w Bydgoszczy w eliminacjach ustnych. Osoby, które przez nie przejdą, otrzymają tytuł finalisty olimpiady, a co za tym idzie – ocenę celującą z języka polskiego na koniec roku oraz 100 procent punktów na maturze podstawowej i rozszerzonej z tego przedmiotu.