AktualnościWolontariatZ Życia Szkoły

Szkoła bez przemocy

Społeczność szkolna naszego LO przystąpiła do realizacji zadań w ramach ogólnopolskiego programu społecznego – „Szkoła bez przemocy”. W ramach programu część nauczycieli, uczniowie i ich rodzice wezmą udział w zajęciach psychoedukacyjnych w zakresie rozpoznawania różnych przejawów agresji i przemocy wśród w młodzieży i zapobiegania im. Szkolny Klub Wolontariatu zaprezentuje swoje działania i zachęci innych uczniów do współpracy w „Tygodniu wolontariatu”, który będzie obchodzony w szkole w dniach 7-11 grudnia 2009 r. Młodzież „Kaspra” pracuje charytatywnie między innymi na rzecz dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, PCK, Banku Żywności, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ten rodzaj aktywności młodzieży stawiany jest jako alternatywa do zachowań niepożądanych społecznie, a jednocześnie pozytywna forma realizowania się na rzecz innych ludzi. W czerwcu 2010 r. przeprowadzony zostanie „Dzień szkoły bez przemocy”. Koordynatorem podejmowanych działań jest pedagog szkolny I LO, mgr Elżbieta Kaczmarek.