AktualnościOsiągnięciaZ Życia Szkoły

V wojewódzki konkurs „Region-Polska-Świat”

Nasze liceum piąty już raz organizuje wojewódzki konkurs historii i wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjalistów. Jest to konkurs wpisany do rejestru konkursów kuratoryjnych, a jego finalistom i laureatom przysługują dodatkowe punkty podczas rekrutacji.