Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Terminy zebrań rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Wszystkie zebrania odbywają się w czwartki o godz. 17.00, chyba że wcześniej ustalone zostanie inaczej.

DataTemat zebrania
12.09.2019zebranie informacyjne, wybór Rady Rodziców (deklaracja finansowa, deklaracje dotyczące nauki religii w kl. I), WDŻ
14.11.2019zebranie konsultacyjno-informacyjne, informacje o przewidywanych ocenach semestralnych (w tym o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)
09.01.2020zebranie po I semestrze nauki – informacje o ocenach śródrocznych
19.03.2020zebranie informacyjno - konsultacyjne kl. I-II, a kl. III informacje o przewidywanych ocenach końcowych
14.05.2020zebranie w kl. I-II informacje o przewidywanych ocenach końcoworocznych (ewentualne zagrożenia brakiem promocji)

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.