Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Gimnazjum dwujęzyczne

Zarządzenie Dyrektora

Inowrocław, 27.09.2017 r.

Zarządzenie nr 4/2017

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

Zgodnie z par. 5.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, zarządza się, co następuje: dniam wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 będą:

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.