Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Współpraca z WSUS

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza zawarło umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Współpraca dotyczy prowadzenia w wybranych klasach „Kasprowicza” zajęć z dziennikarstwa i komunikacji społecznej, organizowania warsztatów i zajęć wyjazdowych w Poznaniu oraz w I LO. Takie formy zajęć, dzięki bardzo dobrej merytorycznie i nowoczesnej bazie WSUS, stanowią dla uczniów nie tylko atrakcję, lecz także szansę na nabycie umiejętności, których nie nauczą się na programowych lekcjach.

Rektorem WSUS jest absolwent I LO, prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz, z wykształcenia prawnik, ekonomista, animator kultury, od 2005 r. konsul honorowy Republiki Estonii w Polsce. Oprócz licznych publikacji naukowych i publicystycznych wydał również „Poradnik dobrych obyczajów”.

Pierwszą klasą „Kasprowicza” objętą patronatem WSUS jest klasa D (2009-2012), realizująca program nauczania z innowacją pedagogiczną, dotyczącą stosowania technologii informacyjnej w procesie nauki języków obcych i wiedzy o społeczeństwie, z elementami dziennikarstwa.


Tydzień z „Dzieckiem piątku” – reportaż

„Od razu człowiekowi lżej się oddycha. Dopiero pół godziny minęło od uroczystego zakończenia roku, a już się czuło efekty: błoga cisza, spokój…” Tak zaczyna się książka Małgorzaty Musierowicz pt. „Dziecko piątku”, na podstawie której uczniowie klasy Id pisali reportaż rekonstrukcyjny podczas warsztatów dziennikarskich w Poznaniu.

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, z którą współpracuje nasza szkoła, zorganizowała warsztaty dziennikarskie dla klasy objętej patronatem.

Wszystko zaczęło się 13 kwietnia 2010 roku, kiedy to Id stawiła się we WSUSie. Najpierw odbył się casting, później krótka przerwa na zakupy w „Browarze”, wykłady związane z pisaniem reportażu i przejazd do szkoły przyklasztornej zgromadzenia sióstr Sacre Coeur w Pobiedziskach. W tamtejszym internacie mieszkaliśmy przez 4 pracowite dni. Drugiego dnia zwiedzaliśmy studenckie Radio Afera i poznański odział TVP, a po południu szukaliśmy pierwowzoru wieży ratuszowej znajdującej się na rynku w Poznaniu. Jednak to był dopiero przedsmak tego, co czekało nas w czwartkowy poranek.

Przed wyjazdem podzieliliśmy się na pięć grup, które musiały przeczytać dziewiąty tom Jeżycjady pt. „Dziecko piątku” Małgorzaty Musierowicz. Na podstawie umieszczonego w lekturze opisu Pobiedzisk każda z grup musiała napisać reportaż rekonstrukcyjny, czyli odtworzyć i porównać ten właśnie opis z teraźniejszością. Z samego rana wyruszyliśmy w teren. Rozmawialiśmy z przypadkowymi przechodniami, paniami bibliotekarkami oraz robiliśmy zdjęcia, a grupa chłopców wybrała się osobiście do Pani Musierowicz. Udało im się nawet przeprowadzić z nią wywiad, co jest nie lada wyczynem! Po południu zajmowaliśmy się pisaniem i redagowaniem napisanych przez nas reportaży.

I nadszedł ostatni dzień warsztatów. Z rana pojechaliśmy do Poznania do Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych, gdzie odbyliśmy zajęcia związane z rozwijaniem naszej kreatywności. Po kilkugodzinnych „zabawach” zostaliśmy pożegnani przez Pana Tomasza Dymaczewskiego, który był pomysłodawcą warsztatów.

Małgorzata Wojciechowska, klasa Id

Migawki z wyjazdu

Wsus Wsus Wsus Wsus Wsus Wsus

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.