Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Współpraca zagraniczna

Zdjęciowe migawki z wizyty naszych uczniów w Bad Oyenhausen w czerwcu 2010 roku.

Od 1990 roku nasza Szkoła współpracuje z niemieckim Gimnazjum Immanuela Kanta w Bad Oeynhausen. Bad Oyenhausen to miasto partnerskie Inowrocławia położone w okręgu Ostwesphalen-Lippe w Północnej Nadrenii-Westfalii. Od samego początku w obu szkołach programem partnerskim kierują: Albert Mattinger ze strony Immanuel Kant Gymnasium i prof. Alojzy Drogowski ze strony naszego liceum.

Inowrocław - Bad Oyenhausen

Zasadniczą formą współpracy jest wymiana młodzieży. Odbywa się ona według następujących zasad:

Realizacja programu jest możliwa dzięki wydatnej pomocy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk).

W pracowni komputerowej Goście z Niemiec w pracowni komputerowej
Artykuł w gazecie
Artykuł w prasie niemieckiej

W trakcie trwania programu współpracy, od 1990 roku, wspólnie zwiedziliśmy w Niemczech: Kolonię (2 razy), Hamburg (2 razy), Bremę, Herford, Paderborm, a w Polsce: Gdańsk, Poznań, Kraków, Wrocław, Warszawę, Toruń, Mazury...

Mieliśmy okazję zobaczyć:

Poza walorami turystycznymi, program wymiany daje możliwości doskonalenia w posługiwaniu się językiem obcym i nawiązania kontaktów osobistych z rówieśnikami. Najważniejsza jest jednak możliwość „wtopienia” się w życie rodziny gospodarza, uczestniczenie w jego pracach i rozrywkach, dyskusjach i spotkaniach. To jest partnerstwo prowadzące do poznania, a czasem – przyjaźni. Niektóre znajomości trwają od lat i jest to najistotniejszym powodem satysfakcji dla organizatorów programu.

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.