Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

WSG – projekt „Aktywny uczeń”

WSG Aktywny Uczeń

Od roku 2009 nasze Liceum współpracuje z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy w ramach projektu „Aktywny uczeń, pracownik, obywatel – to ja dzięki kompetencjom kluczowym”. Prowadzone w szkole zajęcia pomagają rozwijać kluczowe kompetencje w zakresie matematyki, przedmiotów humanistycznych (WOS) oraz przyrodniczych (biologia, geografia).

Galeria zdjęć z wyjazdu w ramach projektu: WSG – projekt „Aktywny uczeń” (2010)

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.