Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Szkoła stowarzyszona UNESCO

Nasze liceum jest Szkołą Stowarzyszoną UNESCO, jedną z 8500 instytucji oświatowych ze 180 krajów, które przystąpiły do tego programu.

Szkoły Stowarzyszone zobowiązane są do realizacji projektów w następujących dziedzinach:

Szkoły Stowarzyszone UNESCO zobowiązują się:

Nasza szkoła od wielu lat realizuje zadania, które wpisują się w politykę UNESCO. Mamy też kilka znaczących sukcesów. Dwukrotnie drużyny I LO znalazły się w finale światowym międzynarodowego konkursu Mondialogo, raz zajmując trzecie miejsce na świecie.

Koordynatorem Szkół Stowarzyszonych UNESCO jest mgr Ewa Furman, nauczycielka języka francuskiego.

Projekty

Do pobrania materiały związane z działaniami szkoły w programie

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.