Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Szkoła sukcesu

I LO im. Jana Kasprowicza od roku szkolnego 2010/2011 uczestniczy w projekcie „Szkoła sukcesu – ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT”. Jest to projekt całkowicie finansowany ze środków Unii Europejskiej. Bierze w nim udział 18 uczniów z klasy B (2010-2013) pod kierunkiem mgr Lilianny Stefańskiej (język niemiecki) i mgr Ewy Nowickiej (przedsiębiorczość). Przez trzy lata nauki dana grupa rozwija swoje kompetencje w zakresie biznesowego języka obcego (w tym przypadku jest to język niemiecki), przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnej i komunikacji. Nauka przebiega z wykorzystaniem platformy e-learningowej oraz autorskich materiałów dydaktycznych.

W ciągu 3 lat każdy uczestnik zajęć weźmie udział łącznie w:

Wszyscy uczniowie będą włączeni w ponadregionalny proces tworzenia i wzajemnej oceny przygotowywanych przez siebie projektów, których końcowym rezultatem będą ponadregionalne produkty 3-letniej pracy Szkolnych Kół Naukowych – informator turysty oraz informator inwestora. Będą one miały 3 wersje językowe – polską, angielską i niemiecką.

W ramach projektu zaplanowano również organizację corocznych wakacyjnych obozów naukowych w Gdańsku: w lipcu 2011 r., lipcu i sierpniu 2012 r. oraz lipcu i sierpniu 2013 r.

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.