Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Inowrocławski Teatr Otwarty „ITO”

Inowrocławski Teatr Otwarty ITO i Melpomene (druga z lewej w trzecim rzędzie)

Inowrocławski Teatr Otwarty (ITO) działa od 1989 roku (w latach 1989 – 1996 funkcjonował jako Szkolny Teatr Otwarty, w międzyczasie również jako ZST (Zjednoczone Siły Teatralne). Grupa skupia młodzież m.in. z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, II LO czy IV LO. Pełną odpowiedzialność za podpisanie paktu z Melpomeną ponosi Elżbieta Piniewska – opiekun teatralny, reżyser i nauczycielka języka polskiego w I LO.

Zajęcia teatralne odbywają się 2-3 razy w tygodniu w Teatrze Miejskim oraz I LO i Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka. W dobie kryzysu wartości, ITO stara się pokazać, że nieistnienie, które ogarnia społeczeństwo uciekające w konsumpcję, można przezwyciężyć.

Dotychczasowe osiągnięcia:

Dorobek teatralny ITO:

Szkolny Teatr Otwarty

Projekty dodatkowe:

Scenki z życia ITO

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.