Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Oto link do elektronicznej rekrutacji do naszego Liceum!

Przedstawiamy wstępną informację na temat proponowanych przez nasze Liceum profilów klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019:

kl. I A

Dwujęzyczna o profilu lingwistyczno-menedżerskim z rozszerzonym programem nauki j. angielskiego, j. polskiego, geografii, wychowawca: mgr Agnieszka Zielińska, koordynator edukacji profilowej: mgr Tomasz Dudek szczegóły

kl. I B

Matematyczno-fizyczno-informatyczna, z rozszerzonym programem nauki matematyki, fizyki i informatyki, wychowawca i koordynator edukacji profilowej: mgr Wioletta Graczyk; szczegóły

kl. I C

„Medyczna" z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii oraz przedmiotami autorskimi: stechiometria, anatomia porównawcza, cytologia, łacina medyczna, wychowawca: mgr Aleksandra Grzegorska, koordynator edukacji profilowej: mgr Anna Pędzich-Kuszel; szczegóły

kl. I D

„Medical class" z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii i języka angielskiego, wychowawca: mgr Tomasz Idzik, koordynator edukacji profilowej: dr Tomasz Kosmalski; szczegóły

kl. I E

Społeczno-prawna z rozszerzonym programem nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie, wychowawca: mgr Elżbieta Piniewska, koordynator edukacji profilowej: dr Sławomir Drelich. szczegóły

Pliki do pobrania

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.