Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

PROJEKTY EDUKACYJNE

Zostań Omnibusem II
Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Zostań Omnibusem II”
Niebo nad astrobazami
„Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.