Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w roku 2019/20

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w roku 2019/20

DataZadanie
02.09.2019 r.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
07.09.2019 r.Narodowe czytanie „8 nowel"
01-17.09.2019 r. Uroczyste obchody 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej
17.09.2019 r. Ogólnopolski Turniej Debat Historycznych
20-22.09.2019 r. XXXV Memoriał prof. Bączkowskiego w koszykówce chłopców
14.10.2019 r.Uroczysty koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pedagogów i emerytowanych nauczycieli
30-31.10.2019 r.Porządkowanie mogił kasprowiczowskich
--.11.2019 r.Projekt edukacyjny z kultury antycznej
08.11.2019 r.Akademia historyczna z okazji Święta Niepodległości 11 listopada
12.12.2019 r.Obchody 159 - tej rocznicy urodzin Jana Kasprowicza
20.12.2019 r.Spotkanie wigilijne w auli w poziomach klas I, II, III
03-06.01.2020 r.Uroczyste obchody 101-tej rocznicy wyzwolenia Inowrocławia – Powstanie Wielkopolskie
--.03.2020 r.ARLEKINADA – Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych
--.04.2020 r.Dni otwarte dla uczniów kl. VIII szkół podstawowych
24.04.2020 r.Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach III – odprawa przed egzaminem maturalnym
30.04.2020 r.Uroczysty koncert z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
21.05.2020 r.Komers – uroczyste pożegnanie absolwentów
--.06.2020 r.Dni języka i kultury: angielskiej, francuskiej, niemieckiej, rosyjskiej, hiszpańskiej,włoskiej
21.06.2020 r.Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Posiedzenia Rady Pedagogicznej

DATATematyka
30.08.2019 r.organizacja roku szkolnego 2019/19, przydział zadań dla nauczycieli
10.10.2019 r. jakościowa analiza wyników matury – wnioski referują przewodniczący zespołów przedmiotowych
  • analiza egzaminu gimnazjalnego
  • badanie losów absolwentów
21.11.2019 r.szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej – analiza przepisów prawa oświatowego
  • organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej
20.12.2019 r.klasyfikacja za I semestr
23.12.2019 r.rada klasyfikacyjna śródroczna
16.01.2020 r.analiza pracy za I semestr (dane przygotowują przewodniczący zespołów przedmiotowych)
20.02.2020 r.szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej
17.04.2020 r.klasyfikacja końcowa klas III
22.04.2020 r.rada klasyfikacyjna klas III
24.04.2020 r.zakończenie roku szkolnego kl. III – odprawa przed maturą
19.06.2020 r.klasyfikacja końcoworoczna klas I, II
23.06.2020 r.rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2019/2020
26.06.2020 r.uroczyste zakończenie roku szkolnego
26.06.2020 r.analityczne posiedzenie rady pedagogicznej

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.