Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Gimnazjum dwujęzyczne

Aktualny plan lekcji 2015/2016

1 gim  2 gim3 gim

1 a  1 b  1 c  1 d  1 e

2 a  2 b  2 c  2 d  2 e

3 a  3 b  3 c  3 d  3 e

Klasa 1 gim
lekcjaPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1historiahistoriafizyka
2matematykaj. angielski/ j. niemieckichemiaWOSmatematyka
3matematykaj. francuski/ j. angielskij. francuski/ j. angielskij. polskibiologia
4j. polskireligiainformatyka/ j. angielskij. polskigodz. wych.
5plastyka w-f/w-fj. angielski/ informatykareligia / etykaj. polski
6j. angielski / w-f Kmatematykaj. angielski/ j. niemieckigeografiaw-f G / j. angielski
7muzykaj. polskij. angielski/ w-f Kw-f G/ j. angielski
8w-f G / j. angielskiWDŻj. angielski/ w-f K
Klasa 2 gim
lekcjaPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1WOSj. angielski / w-f Schemia / w-f Sbiologiaj. polski
2j. niemiecki / j. angielskireligia / etykaj. polskij. angielski / w-f Smatematyka
3matematykafizykabiologiaj. angielski / fizykageografia
4zajęcia technicznew-f G/ j. angielskiw-f G / chemiefizyka / j. angielskij. niemiecki / j. angielski
5geografiaj. polskimatematykaw-f G / j. angielskij. angielski / j. francuski
6j. angielski / j. francuskij. polskiinformatyka / j. angielskichemiahistoria
7w-f / w-fgodz. wych.j. angielski / informatykamatematykareligia
8zajęcia artystyczneWDŻhistoriaj. polski
Klasa 3 gim
lekcjaPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1j. polskizaj. technicznematematykaj. polski
2historiaj. polskiw-f G / j. angielskifizykaj. polski
3j. angielski / j. niemieckihistoriaw-f G / j. angielskij. angielski / w-f Smatematyka
4j. francuski /j. angielskiEDBj. angielski / w-f Sw-f G / j. angielskij. francuski /j. angielski
5chemiafizykaj. angielski / w-f Sgeografiaj. angielski / j. niemiecki
6zajęcia artystycznej. angielski / w-f Sbiologiaj. polskireligia / etyka
7geografiaw-f G / j. angielskireligiagodz. wych.
8matematykamatematykaWDŻ
Klasa 1 a
lekcjaPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1D 5,10D 5,10WOSj. polski--- /j. angielski
2historiafizykaw-f S /j. angielskij. angielski / informatykaj. polski
3j. angielski / w-f Rchemiamatematykainformatyka /j. angielskij. polski
4w-f S /j. angielskibiologiageografiahistoriapodstawy przedsiębiorczości
5matematykaw-f S /j. angielskireligiaWOKreligia
6matematykapodstawy przedsiębiorczościD 1EDBD 1,6
7j. polskij. angielski / w-f RD 6j. angielski / w-f R
8godz. wych.j. angielski / ---
Klasa 1 b
lekcjaPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1D 5,8,10D, 5,8,10A 1,3A 1,3 D 2,7
2EDBhistoriaWOSreligiaw-f
3biologiaw-fmatematykamatematykaj. polski
4matematykamatematykaw-ffizyka / informatykaj. polski
5matematykareligiapodstawy przedsiębiorczościinformatyka / fizykapodstawy przedsiębiorczości
6chemiageografiaj. polskihistoriaD 6
7j. polskigodz. wych.A 5, D 6A 5
8WOKA 1,3A 5D 2, 7
Klasa 1 c
lekcjaPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1D 4, 5, 8, 10D 4, 5, 8, 10A 2, 8A 2,8D 2, 7
2matematykaWOSfizykageografiapodstawy przedsiębiorczości
3informatyka/stechiometriamatematykaw-fmatematykaEDB
4stechiometria/biologiaj. polskij. polskigodz. wych.j. polski
5biologia/informatykachemiaj. polskipodstawy przedsiębiorczościw-f
6historiareligiabiologiahistoriaA 4
7w-fWOKA 4religiaA 4
8A 2, 8D 2, 7
Klasa 1 d
lekcjaPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1D 4, 5, 9, 10D 4, 5, 9, 10A 1, 3A 1, 3A 6 D 7
2matematykaw-fWOKj. polskimatematyka
3matematykainformatyka/ chemiaj. polskireligiapodstawy przedsiębiorczości
4podstawy przedsiębiorczościbiologia/ informatykaj. polskigeografiaEDB
5historiachemia/biologiafizykahistoriaw-f
6w-fj. polskimatematykaWOSgodz. wych.
7A 6religiaA 5 D 3matematykaA 5 D 3
8A 6A 1, 3A 5D 7
Klasa 1 e
lekcjaPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1D 4, 5, 9, 10D 4, 5, 9, 10A 2, 8A 2, 8D 7
2informatyka/ w-fgodz. wych.historiaA 7historia
3EDBWOSWOSw-fj. polski
4w-f/informatykaj. polskij. polskipodstawy przedsiębiorczościj. polski
5chemiamatematykaw-fmatematykaWOS
6matematykafizykapodstawy przedsiębiorczościreligiaA 7
7geografiaA 7biologiaWOK
8religiaA 2, 8D7
Klasa 2 a
lekcjaPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1w-fWOSj. polskireligia
2geografiareligiamatematykaw-f--- / j. angielski
3j. polskihistoriaj. niemiecki /j. angielskigeografia--- / j. angielski
4j. polskij. angielski / j. hiszpańskij. angielski / j. hiszpańskimatematykagodz. wych.
5matematykaj. niemiecki /j. angielskihistoriaj. niemiecki /j. angielskij. polski
6matematykaj. polskiw-fj. angielski / j. hiszpańskimatematyka
7j. angielski / ---geografiageografiaWOSWOS
8j. angielski / ---podstawy przedsiębiorczościetykaWDŻ
Klasa 2 b
lekcjaPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1geografiamatematykamatematykageografia--- / j. angielski
2j. polskimatematykainformatyka/ j. angielskihistoriaw-f
3fizykareligiainformatyka/ fizykaj. angielski / j. niemieckimatematyka
4matematykaj. polskiinformatyka/ j. niemieckij. niemiecki /j. angielskimatematyka
5w-fj. polskij. angielski/informatykamatematykahistoria
6j. angielski / ---j. angielski / fizykafizyka/ informatykaw-fj. polski
7fizyka /j. angielskij. niemiecki/informatykafizykareligia
8WDŻetykagodz. wych.
Klasa 2 c
lekcjaPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1biologia / chemiachemiabiologia / chemiaw-f / w-fmatematyka
2chemia / biologiachemiachemia / biologiaj. polskij. angielski / fizyka
3w-f / w-fj. łaciński / j. niemieckij. angielski / j. łacińskimatematykafizyka /j. angielski
4fizykaj. niemiecki /j. łacińskij. łaciński /j. angielskihistoriabiologia
5matematykaj. polskibiologiaj. angielski / j. niemieckibiologia
6godz. wych.j. polskij. polskij. niemiecki/ j. angielskireligia
7historiamatematykaw-fWDŻ
8religiaetyka
Klasa 2 d
lekcjaPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1fizyka / chemiahistoriabiologiamatematyka
2chemia / fizykaw-fj. angielski/ j. francuskichemiaj. niemiecki/j. angielski
3j. polskimatematykaj. angielski/ biologiaj. polskij. angielski/ j. francuski
4godz. wych.chemiabiologia/ j. angielskireligiaj. polski
5biologiafizykaj. niemiecki/j. angielskimatematykaj. polski
6matematykabiologia / chemiaw-fmatematykabiologia
7religiachemia / biologiamatematykahistoriaw-f
8etykaWDŻ
Klasa 2 e
lekcjaPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1j. polskij. angielski / ---j. łaciński / j. angielskihistoria historia
2j. polskij. łaciński / j. niemieckij. angielski /j. łacińskiw-fWOS
3j. angielski / j. francuskij. polskireligiapodstawy prawaj. polski
4j. niemiecki /j. angielskimatematykaWOSmatematykaw-f
5w-fj. francuski /j. łacińskigeografiahistoriamatematyka
6geografiareligiahistoriagodz. wych.geografia
7matematyka--- / j. angielskihistoriageografiaWDŻ
8etykaWOS
Klasa 3 a
lekcjaPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1matematykareligiamatematykaj. angielski / ---
2WOSj. angielski / j. hiszpańskimatematykaj. polskij. angielski / j. hiszpański
3j. angielski / j. hiszpańskij. hiszpański /j. angielskij. angielski / j. hiszpańskij. polskij. hiszpański /j. angielski
4j. hiszpański /j. angielskiw-fgodz. wych.w-fw-f
5geografiaj. polskij. hiszpański /j. angielskiWOSgeografia
6j. polskigeografiageografiaWOS
7--- / j. angielskimatematykamatematyka
8religia
Klasa 3 b
lekcjaPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1matematykaw-f / w-ffizykaInformatyka/ j. niemiecki
2religiaj. angielski / fizykaj. polskiInformatyka/ j. angielskihistoria
3j. angielski / j. niemieckifizyka /j. angielskij. polskiInformatyka/fizykamatematyka
4historiaj. polskimatematykaj. polskigeografia
5j. niemiecki /j. angielskimatematykaw-fgeografiafizyka
6godz. wych.matematykareligiaj. niemiecki/informatykaw-f
7j. angielski/informatykaetyka
8fizyka/informatyka
Klasa 3 c
lekcjaPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1j. angielski / j. łacińskireligiaj. polskibiologia / chemiabiologia / chemia
2j. łaciński /j. angielskihistoriabiologiachemia / biologiachemia / biologia
3historiaw-f / w-fmatematykaj. angielski / j. niemieckiw-f
4j. polskichemiafizykaj. niemiecki /j. angielskireligia
5j. polskij. angielski / j. niemieckigodz. wych.w-fbiologia
6biologiaj. niemiecki /j. angielskimatematykamatematyka
7chemiaj. polskietyka
8
Klasa 3 d
lekcjaPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1chemia / biologiareligiaj. angielski/ chemiachemia
2godz. wych.j. francuski / chemiahistoriabiologia/ j. angielskichemia
3religiabiologia / j. angielskij. polskichemia/ biologiaw-f
4w-f / w-fj. angielski / j. niemieckij. angielski / j. francuskij. polskifizyka
5historiabiologiaj. niemiecki /j. angielskij. polskij. polski
6biologiaw-fmatematykamatematyka
7matematykamatematykaetyka
8matematyka
Klasa 3 e
lekcjaPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1historiaj. łacińskij. polskiWOSw-f
2j. angielski / j. francuskij. polskireligiamatematykaj. polski
3WOSj. polskihistoriahistoriahistoria
4geografiaj. angielski / j. francuskimatematykapodstawa prawaWOS
5j. francuski /j. angielskiw-fj. angielski / j. francuskigodz. wych.matematyka
6w-fj. francuski /j. angielskij. francuski /j. angielski--- / j. francuskij. francuski / ---
7religiabiologia--- / j. francuskij. francuski / ---
8

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.