Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Prawa dziecka

Twoje prawa według Konwencji o Prawach Dziecka

 1. Masz prawo znać swoje prawa. Rodzice i nauczyciele też powinni je znać i umożliwić Tobie ich poznanie. Na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka, art. 5, 29, 42
 2. Masz prawo do życia, rozwoju i tożsamości. Państwo, w którym mieszkasz, chroni Twoje życie i stoi na straży Twojego bezpieczeństwa. Na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka, art. 6, 7, 8
 3. Masz prawo do wychowania w rodzinie, a rodzice powinni zawsze kierować się Twoim dobrem. Państwo ma obowiazek ich w tym wspierać. Masz również prawo do kontaktu z obojgiem rodziców. Na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka, art. 9, 18
 4. Masz prawo żyć bez przemocy. Nikt nie może Cię bić ani znęcać się nad Tobą w inny sposób. Na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka, art. 19
 5. Nikt nie może wykorzystywać seksualnie żadnego dziecka. Masz prawo do ochrony przed takimi zachowaniami. Na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka, art. 34
 6. Masz prawo do ochrony zdrowia i do właściwej opieki lekarskiej. Na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka, art. 24
 7. Twoje państwo powinno podejmować wszelkie działania, aby uchronić Cię przed narkotykami. Na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka, art. 33
 8. Jeśli Twoja rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej, państwo powinno Ci pomóc. Na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka, art. 27
 9. Masz prawo do wyrażenia swojego zdania w ważnych sprawach, które Ciebie dotyczą. Na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka, art. 12
 10. Masz prawo do odpoczynku i wolnego czasu. Nikt też nie może zmuszać Cię do pracy ponad siły ani wykorzystywać zarobkowo w inny sposób. Na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka, art.31,32
 11. Masz prawo uczyć się i zdobywać informacje. Szkoła powinna uczyć Cię szacunku dla praw człowieka. Na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka, art. 13, 17, 28, 29
 12. Nawet gdy nie jesteś w pełni zdrowy, masz prawo do normalnego życia. Przysługują Ci też specjalne przywileje. Na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka, art. 23
 13. Dzieci należące do mniejszości narodowych mają prawo uczenia się swojego ojczystego języka, religii i własnej kultury. Na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka, art. 30
 14. Nie ma gorszych ani lepszych dzieci – masz takie same prawa jak wszyscy. Na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka, art. 2
 15. Masz prawo do prywatności. Na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka, art. 16
 16. Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.