Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

Powyższe zadania są realizowane we współpracy z:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek:

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

Warto wiedzieć

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.