Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

Oczekiwania specjalistów ds. funkcjonowania polskiej rodziny przewidują przekazywanie młodym Polakom wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i prawniczej, ułatwiającej życie we współczesnym świecie. Znajomość zasad prawidłowego funkcjonowania współczesnej rodziny, psychologii tworzenia więzi rodzinnych, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, przestrzegania prawa rodzinnego i prawa dziecka czy zapobiegania patologiom pozwala młodym ludziom na właściwe i empatyczne postrzeganie życia rodzinnego.

Dominika Zimna i Damian Noszkowicz z klasy II a (2010 rok) to pierwsi uczniowie naszej szkoły, biorący udział w tej olimpiadzie. Ich opiekunem dydaktycznym jest pedagog szkolny, mgr Elżbieta Kaczmarek, która podkreśla znaczenie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej, jaką zdobywają młodzi ludzie poprzez studiowanie specjalistycznej literatury i udział w olimpiadzie. Przgotowanie do spełnienia się w roli rodzica, wychowawcy i przewodnika po meandrach życia w społeczeństwie oraz indeks na kierunek „nauki o rodzinie” to tylko niektóre korzyści z udziału w olimpiadzie.

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.