Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Międzyszkolny Konkurs Poetycki

IV Międzyszkolny Konkurs Poetycki „ja i mój ekoświat”

organizowany przez bibliotekę szkolną I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych powiatu inowrocławskiego do wzięcia udziału w czwartej edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego „ja i mój ekoświat”. Jego celem jest promocja młodych talentów poetyckich i umożliwienie publicznej prezentacji dorobku. W razie jakichkolwiek pytań prosimy pisać na adres: bibliotekaszkolna.kasprowicz@poczta.fm

Założenia regulaminowe:

 1. Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody oraz kształtowanie poczucia konieczności jej ochrony. Udowodnienie przewagi świata natury nad światem betonowej pustyni oraz pokazanie odwiecznego związku poezji z otaczającą nas przyrodą.
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu inowrocławskiego.
 3. Warunkiem jest przedłożenie trzech wierszy (maksymalnie do 40 wersów), które nie były dotąd nigdzie publikowane.
 4. Prosimy o przesyłanie prac w formie wydruku komputerowego (każdy tekst w czterech egzemplarzach) wraz z wersją elektroniczną na dyskietce lub płycie CD. Do każdej pracy opatrzonej pseudonimem należy dołączyć osobną zaklejoną kopertę z tym samym pseudonimem, w której powinna znaleźć się informacja o danych osobowych autora.
 5. Prace konkursowe należy dostarczyć lub nadesłać do 16.09.2010 roku na adres:
  I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza
  Biblioteka szkolna
  ul. 3 Maja 11/13
  88-100 Inowrocław

  z dopiskiem „ja i mój ekoświat” konkurs poetycki
 6. Wiersze oceniać będzie profesjonalne jury.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacja wyróżnionych utworów zaplanowana jest na pierwszy tydzień czerwca. O szczegółach finału uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
 8. Wszystkie aktualne informacje, a w przyszłości także najlepsze teksty poetyckie, zdjęcia uczestników, podziękowania wszystkim, którzy wesprą naszą inicjatywę, zostaną zamieszczone na stronie naszego liceum: www.kasprowicz.az.pl
 9. Wzór tabeli z danymi uczestnika konkursu poetyckiego „ja i mój ekoświat” (należy załączyć w osobnej kopercie):
  Pseudonim  
  Imię i nazwisko 
  Klasa 
  Telefon/e-mail 
  Adres domowy 
  Adres szkoły 
  Opiekun 

Inowrocław, 10.05.2010 r.

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.