Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Matematyczny Kasper

Dyrekcja i nauczyciele matematyki I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu zapraszają uczniów szkól podstawowych i gimnazjum do udziału w Wojewódzkim Konkursie „Kasper Matematyczny”, który jest kontynuacją Wojewódzkiej Gimnazjady Matematycznej i odbędzie się pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pana Piotra Całbeckiego.

Konkurs odbędzie się 28 marca 2019 roku w siedzibie naszej szkoły w odrębnych kategoriach dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjum .

Konkurs obejmuje wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową nauczania matematyki w gimnazjum i szkole podstawowej, a także zagadnienia wykraczające poza ten zakres. Zagadnienia wykraczające będą opublikowane na stronie naszej szkoły www.kasprowicz.az.pl

Do dnia 28 lutego 2019 roku każda szkoła powinna zgłosić mailowo na adres e-mail: szkola@kasprowicz.az.pl co najwyżej 10 uczniów reprezentujących szkołę w naszym konkursie.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu oraz na stronie naszej szkoły w zakładce konkursy dla gimnazjum i szkól podstawowych

pliki do pobrania.

Wszystkie pliki w formacie *.pdf:

 • Regulamin konkursu "Matematyczny Kasper".

 • Wymagania wykraczające poza podstawę programową.

 • Zaproszenie do udziału w konkursie

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (*.pdf)
 • Powrót

  Valid HTML 4.01 Strict

  Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

  Strona używa cookies. Informacje o cookies.