Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Gimnazjum dwujęzyczne

Gimnazjada Matematyczna

Zapraszamy gimnazjalistów województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w XV Gimnazjadzie Matematycznej. Honorowym patronem konkursu jest Marszałek Województwa. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i rozwiązania zadań. Termin nadsyłania rozwiązań mija 19 stycznia 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Zadania można pobrać stąd, tutaj jest regulamin, a tutaj spis zagadnień wykraczających poza podstawę programową.

Zadania z kilku poprzednich edycji konkursu

Wszystkie pliki w formacie *.pdf:  II  |  III  |  III/2  |  IV  |  V  |  VI  |  VII  |  IX  |  X |  XII |  XIII |  XIV 

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.