Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

English Is Easy

Krótka historia

Konkurs języka angielskiego „English Is Easy” przeprowadzany jest nieprzerwanie od roku szkolnego 1998/99. Pomysłodawcą konkursu jest nauczycielka języków angielskiego i rosyjskiego Jolanta Kocznur. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania językiem angielskim i kulturą krajów anglosaskich oraz motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych.

W pierwszych dwóch edycjach konkurs skierowany był do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, a w następnych, w związku z reformą oświaty dla uczniów gimnazjów – w trzeciej edycji dla klas drugich, a od czwartej – dla klas trzecich. Od dwudziestej edycji konkurs adresowany jest do uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych oraz gimnazjalistów.

Konkurs składa się z trzech etapów. W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych powiatu inowrocławskiego. W etapie szkolnym corocznie startuje około 400 uczniów.

Honorowy patronat nad konkursem „English is Easy” objęli:

Patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Patronat Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.