Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

"Regionalny Konkurs Kasper Historyczno-Wosowski

Dyrekcja i nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w Regionalnym Konkursie „Kasper Historyczno-Wosowski”, który jest kontynuacją Kujawsko-Pałuckiej Gimnazjady z Historii i Wiedzy o Społeczeństwie. Konkurs odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku w siedzibie naszej szkoły w odrębnych kategoriach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Konkurs obejmuje wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum i szkole podstawowej. Szkoły chcące wziąć udział w Konkursie powinny do 15 marca 2019 roku zgłosić na adres e-mail: szkola@kasprowicz.az.pl co najwyżej 10 uczniów reprezentujących szkołę.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu na stronie naszej szkoły (kasprowicz.az.pl) w zakładce konkursy. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem naszej szkoły (52 357 22 07)

Do najważniejszych celów konkursu zaliczamy

 1. propagowanie zainteresowania historią i wiedzą o społeczeństwie oraz rozszerzanie wiedzy z obu dyscyplin o wątki wykraczające poza podstawę programową
 2. rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów, w szczególności związanych z historią i wiedzą o społeczeństwie
 3. rozwijanie zdolności myślenia historycznego o charakterze przyczynowo-skutkowym oraz analityczno-syntetycznym, a także umiejętności sytuowania wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych w czasie i przestrzeni oraz porządkowania ich
 4. rozwijanie umiejętności pracy z różnorodnymi źródłami historycznymi i tekstami naukowymi oraz publicystycznymi
 5. pobudzanie zdolności dostrzegania zmian w życiu społecznym oraz ciągłości w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym
 6. kształtowanie umiejętności wyszukiwania oraz porównywanie informacji pozyskanych z różnych źródeł i formułowanie wniosków
 7. dostrzeganie w narracji historycznej warstwy informacyjnej, wyjaśniającej i oceniającej

pliki do pobrania.

Wszystkie pliki w formacie *.pdf:

Wyniki Regionalnego Konkursu Kasper Historyczno-Wosowski.

 • Regulamin Regionalnego Konkursu Kasper Historyczno-Wosowski.

 • Zaproszenie do udziału w konkursie

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (*.pdf)
 • Inowrocław, 12.02.2019 r.

  Powrót

  Valid HTML 4.01 Strict

  Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

  Strona używa cookies. Informacje o cookies.