Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Koło psychologiczne

Koło psychologiczne skierowane jest do wszystkich uczniów zainteresowanych zagadnieniami z zakresu psychologii, pedagogiki, resocjalizacji. Jeśli chcesz studiować tego rodzaju kierunki i chcesz w przyszłości wykonywać zawód w tych obszarach, to kółko jest właśnie dla Ciebie.

Spotykamy się w gabinecie pedagoga szkolnego raz w miesiącu, w każdą pierwszą środę miesiąca po 7 lekcji.

Czym się zajmujemy?

Analizujemy i interpretujemy teksty psychologiczne i pedagogiczne. Przeprowadzamy badania i sondaże wśród społeczności szkolnej. Poznajemy sylwetki wybitnych psychologów, pedagogów i ich dokonania naukowe.

Przygotowujemy się do udziału w olimpiadach i konkursach. W roku szkolnym 2008/9, 2009/10 braliśmy udział w turnieju wiedzy psychologicznej. Do turnieju przystąpiło 12 uczniów z naszej szkoły, zajęli indywidualnie wysokie miejsca w I etapie tego turnieju, a Dominice Zimnej i Agnieszce Kozłowskiej z klasy III A zabrakło 1 punktu, aby pokazać się w finale turnieju.

W roku szkolnym 2009/10 dwoje uczniów naszej szkoły Dominika Zimna i Damian Skawiński brali udział w Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie, organizowanej przez Uniwersytet Opolski w Opolu. Oboje w zajęli wysokie miejsce w etapie centralnym.

Zapraszam do pracy w kole – pedagog szkolny Elżbieta Kaczmarek

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.