Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Koło politologiczne

Olek Karaszewski Olek Karaszewski po zdobyciu tytułu finalisty Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka ze swoim opiekunem dr. Sławomirem Drelichem.

Naukowe koło politologiczne działa w naszej szkole od 2006 roku. Spotkania koła odbywają się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i wtorki po siódmej bądź ósmej lekcji, czyli od 14:20 lub 15:10, w zależności od możliwości uczestników, natomiast kończą się o godz. 16:00, a w okresie poprzedzającym olimpiady i konkursy przedmiotowe nawet później.

Podczas spotkań omawiane są różnego rodzaju zagadnienia szeroko rozumianej politologii: od teorii polityki, poprzez stosunki międzynarodowe i systemy polityczne wybranych państw świata, aż po zagadnienia z zakresu myśli politycznej i doktryn politycznych. Nie unikamy również dyskusji nad współczesną polityką, zawsze krytycznej acz konstruktywnej.

Spotkania poniedziałkowe polegają na wzajemnym zapoznawaniu się z wybranymi zagadnieniami politologicznymi. I tak w roku szkolnym 2009/2010 były to:

Podczas spotkań wtorkowych odbywają się wytrwałe przygotowania do wos-owskich konkursów i olimpiad przedmiotowych:

Przygotowania polegają przede wszystkim na wnikliwej lekturze polskiej konstytucji oraz konstytucji innych krajów świata, a czasami na rozwiązywaniu sprawdzających testów „olimpijskich”.

Opiekunem koła i prowadzącym wszystkie spotkania jest dr Sławomir Drelich, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie naszej szkoły i zarazem pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ewentualne pytania można kierować bezpośrednio do opiekuna koła na adres mailowy: s.drelich@wp.pl.

„Wychowankowie” koła, którzy zdobyli laury olimpijskie
rokimię i nazwiskokonkurstytuł
2007 Krzysztof Piątek Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Laureat
2007 Paulina Piątek Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Finalistka
2008 Aleksander Łożykowski Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Laureat
2008 Leszek Marciniak Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Laureat
2008 Magdalena Gajdzińska Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Finalistka
2009 Aleksander Łożykowski Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Finalista
2009 Aleksander Łożykowski Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie Laureat
2009 Wojciech Steppa Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie Laureat
2009 Borys Wiland Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Finalista
2009 Michał Kaczmarek Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Finalista
2010 Aleksander Karaszewski Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka Finalista
2010 Aleksander Karaszewski Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Finalista

Podstawowe lektury olimpijczyków:

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.