Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Koła naukowe w „Kasprze”

Nieważne dlaczego przychodzisz. Ważne dlaczego zostajesz.

Praca w kole naukowym jest najprostszym sposobem na zdobycie wiedzy wykraczającej poza podstawy, z jakimi zapoznasz się na lekcjach. Atmosfera wzajemnej mobilizacji, bliski – często partnerski – kontakt z nauczycielem, dostęp do zaplecza, jakim dysponuje szkoła (przyrządy, odczynniki, literatura), ułatwiają realizację pasji i zainteresowań, a niekiedy pomagają odnaleźć „właśnie to”, czym będziesz zajmował się w życiu.

„Ubocznym” efektem pracy w kołach są sukcesy w konkursach i olimpiadach. Warto pamiętać, że finalista (laureat) olimpiady otrzymuje z danego przedmiotu ocenę celującą na maturze i jest przyjmowany na wybrany (pokrewny) kierunek studiów bez względu na wyniki matury.

Wykaz kół działających w naszej szkole

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.