Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Koło geograficzne

Koło prowadzi mgr Andrzej Podbielski. Poniżej plan spotkań koła prowadzonego w ramach współpracy z WSG.

Grupa P1

Grupa spotyka się w poniedziałki.

Grupa P2

Grupa spotyka się we wtorki.

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.