Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Koło chemiczne

Jestem z tych, którzy wierzą, że Nauka jest czymś bardzo pięknym.
Maria Skłodowska-Curie

Jodek ołowiu Jodek ołowiu

Koło Chemiczne w I Liceum Ogólnokształcącym zostało założone przez prof. Jerzego Lamęckiego w 1965 r. Celem Koła było popularyzowanie chemii wśród uczniów naszego Liceum, a także uzupełnienie wiedzy zdobywanej podczas zajęć lekcyjnych. Początkowo zajęcia Koła polegały na rozwiązywaniu zadań rachunkowych pod kątem Olimpiady Chemicznej. Jednak z czasem tematyka zajęć Koła Chemicznego dotyczyła również eksperymentu chemicznego w postaci zajęć laboratoryjnych.

Już w roku szkolnym 1969/1970 uczeń Mariusz Jaskólski uzyskał tytuł laureata XVI Olimpiady Chemicznej. Do roku szkolnego 2010/11 nasze I Liceum Ogólnokształcące może poszczycić się 17 tytułami laureata Olimpiady Chemicznej, a wielu absolwentów uzyskało tytuły finalistów. W ciągu lat prof. Lamęcki dbał o Koło Chemiczne, przyczyniając się do coraz większego zaangażowania młodzieży w zawody chemiczne.

Również renomowany Konkurs Chemiczny Polski Północnej przyciągał uwagę uzdolnionej młodzieży jako okazja do zdobycia indeksów UMK. Od roku szkolnego 1969/70 nasi absolwenci uzyskali ponad 60 tytułów laureata w tych zawodach. Wiele razy uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego zajęli czołowe miejsca drużynowe. Warto też dodać, że godnie reprezentujemy szkołę w Konkursie Chemicznym Politechniki Gdańskiej, gdzie corocznie zdobywamy indeksy. Odnosimy także sukcesy w Konkursie Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

Siarczek cynku Synteza siarczku cynku

Od roku szkolnego 1982/83 Koło Chemiczne odbywa się w każdy poniedziałek na lekcji 8. i 9. W ramach Koła nasi uczniowie otrzymują zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania, które mają za cel przygotowanie do zawodów chemicznych. Tematyka zajęć Koła Chemicznego wykracza poza obowiązujący materiał i dotyczy zadań rachunkowych, jak również samodzielnych doświadczeń uczniowskich. Stanowi cenne przygotowanie merytoryczne i eksperymentalne do dalszych studiów na kierunkach: chemii, biologii, farmacji, medycyny, kosmetologii, biotechnologii, ochrony środowiska, rolniczych i innych.

I Liceum Ogólnokształcące od 18 lat organizuje Konkurs Chemiczny Klas Ósmych, a od 10 lat Konkurs Chemiczny Klas Trzecich. Uczestnicy Konkursu po rozpoczęciu nauki w Liceum odnoszą zwykle znaczne sukcesy w Olimpiadzie i konkursach chemicznych.

W ramach zajęć Koła Chemicznego uczniowie mają doskonałą okazję do zmierzenia się z zadaniami chemicznymi. Warto dodać, że prof. Lamęcki i prof. Stankiewicz są pomysłodawcami Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego Klas Pierwszych. Zawody te cieszą się dużym uznaniem i z każdym rokiem coraz więcej uczniów klas I LO z naszego regionu w nim uczestniczy. Zawody te odbywają się corocznie w innym liceum naszego regionu. W roku szkolnym 2010/11 I Liceum Ogólnokształcące miało przyjemność gościć 47 uczniów z Bydgoszczy, Chełmna, Tucholi.

Zadania olimpijskie

Bufory | Iloczyn rozpuszczalności | pH słabych elektrolitow | Kompleksy | Nazewnictwo związków organicznych | Zestaw 1 | Zestaw 2 | Zestaw 3 | Zestaw 4

Aktualności chemiczne

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.