Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Szkolny Klub Europejski

Sławomir Drelich, opiekun SKE
Dr Sławomir Drelich, opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego i Koła Politologicznego

Szkolny Klub Europejski rozpoczął swoją działalność z inicjatywy nauczyciela wiedzy o społeczeństwie naszej szkoły, dra Sławomira Drelicha, oraz uczniów ówczesnej klasy II F: Pawła Strączkowskiego i Sandry Łuczak, którzy zorganizowali w czerwcu 2008 roku szkolny konkurs wiedzy o Europie i pierwszą w naszej szkole debatę oksfordzką. W debacie wzięli udział uczniowie ówczesnych klas II A i II B i sprzeczali się na temat tego, czy Unia Europejska powinna dążyć do przekształcenia się w odrębny organizm państwowy.

Szkolny Klub Europejski rekrutuje się w większości z uczniów klas o profilu europejsko-prawnym. W 2009 roku, na mocy nowego statutu SKE, wybrano pierwsze władze Klubu.

Władze Szkolnego Klubu Europejskiego
Rok szkolnyPrezesZ-ca PrezesaCzłonek Zarządu
2009/2010Sebastian MączkowskiAleksander KaraszewskiPiotr Brejza

Działalność Szkolnego Klubu Europejskiego

Uczniowie należący do Szkolnego Klubu Europejskiego podejmują szereg inicjatyw, które przybliżają uczniom naszej szkoły wiedzę na temat Unii Europejskiej oraz krajów Europy, promują tę wiedzę oraz utrwalają, wykazują się nią również podczas konkursów i olimpiad tematycznych.

Opiekunem Szkolnego Klubu Europejskiego jest dr Sławomir Drelich, uczący wiedzy o społeczeństwie i edukacji europejskiej w naszej szkole, z którym można skontaktować się pocztą elektroniczną: s.drelich@wp.pl.

Olimpijczycy ze SKE
Sebastian Mączkowski, Olek Karaszewski i Bartek Szumski (od lewej) – reprezentanci I LO w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej w roku szkolnym 2009/2001. Olek Karaszewski został finalistą tej Olimpiady
Prezes SKE
Prezes SKE, Sebastian Mączkowski, prowadzący dyskusję na temat opozycji politycznej na Białorusi

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.