Gimnazjum Dwujęzyczne przy I LO im. Jana Kasprowicza

Zapraszamy do gimnazjum dwujęzycznego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. To już szósty nabór - w przyszłym roku szkolnym pierwsi absolwenci, kontynuujący naukę w liceum, przystąpią do matury. Nasi gimnazjaliści osiągają dobre wyniki, są radośni i aktywni na każdym polu: z sukcesami startują w konkursach przedmiotowych, udzielają się w wolontariacie, realizują się twórczo. W latach 2012-2016 zdobyli liczne osiągnięcia naukowe, sięgając po w sumie kilkadziesiąt tytułów laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015 zaliczają się do najlepszych w województwie.

W odpowiedzi na pytania rodziców i środowiska kasprowiczan reprezentowanego przez Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Jana Kasprowicza informujemy, że ostatecznie zakończyło się postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym ze skargi Miasta Inowrocław, wniesionej do TK 28 czerwca 2012 r. na przepisy ustawy o systemie oświaty, na mocy których utworzono Gimnazjum Dwujęzyczne przy naszym Liceum. Trybunał Konstytucyjny postanowieniem z dn. 28 lipca 2014 r. (sygn. akt TS 156/12) nie uwzględnił zażalenia Miasta Inowrocław na wcześniejsze postanowienie TK o odmowie nadania biegu skardze konstytucyjnej Miasta Inowrocław. Zarzuty Miasta Inowrocław Trybunał Konstytucyjny uznał za bezzasadne i niepodlegające uwzględnieniu. Postanowienie to kończy spór prawny przed polskim wymiarem sprawiedliwości, ostatecznie potwierdzając legalność wszystkich decyzji i uchwał Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie utworzenia Gimnazjum Dwujęzycznego przy I LO im. Jana Kasprowicza. Przypomnijmy, że wcześniej w 2012 r. prawomocny wyrok w tej sprawie wydał Naczelny Sąd Administracyjny. To ważna informacja dla naszej szkoły, uczniów, rodziców i nauczycieli, a także zaprzyjaźnionych szkół z woj. dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, które poszły naszym śladem i korzystały z naszych doświadczeń. Postanowienie wraz z obszernym uzasadnieniem zostało opublikowane na stronie Trybunału Konstytucyjnego www.trybunal.gov.pl w zakładce „orzeczenia TK”.

W naszym gimnazjum prowadzimy system kształcenia dwujęzycznego. Od II klasy pięć przedmiotów może być uczonych równocześnie w języku polskim i angielskim (angielski do 60% czasu trwania danej lekcji). Proponujemy:

O wyborze trzech lub czterech przedmiotów wykładanych dwujęzycznie zdecydujemy wspólnie po pierwszym semestrze nauki. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele powyższych przedmiotów, posiadający równocześnie kwalifikacje do nauczania języka angielskiego. W klasie I w ramach lekcji języka angielskiego prowadzone będą zajęcia przygotowawcze, mające ułatwić proces nauki dwujęzycznej.

Liczba godzin języka angielskiego w tygodniu to 6 przez wszystkie trzy lata. Jako drugi język obcy proponujemy do wyboru język niemiecki lub francuski. Warunkiem utworzenia grupy jest co najmniej 10 osób deklarujących chęć nauki danego języka.

Oprócz przedmiotów obowiązkowych oferujemy różnorodne zajęcia dodatkowe. Proponujemy dwa bloki kół naukowych:

Pomoże to w sprecyzowaniu zainteresowań i ułatwi wybór przyszłej kariery. Możliwy jest także udział uczniów w zajęciach sportowych i artystycznych. Jak pokazuje praktyka, gimnazjaliści uczestniczą w niektórych zajęciach wraz z licealistami, na równych prawach.

Sześcioletni tok nauki z udziałem tych samych nauczycieli, w tym samym miejscu, jest gwarancją jakości kształcenia oraz zapewni uczniom poczucie stabilizacji. Choć absolwenci gimnazjum nie będą automatycznie przyjmowani do naszego Liceum – będą musieli poddać się rekrutacji według ogólnych zasad – na pewno będzie to dla nich prostsze.

Gimnazjaliści mogą korzystać z świetlicy, w której odrobią lekcje, poczekają na rodziców, spędzą czas z kolegami. Klasa gimnazjalna otrzyma wydzielone pomieszczenie w szatni. Do dyspozycji uczniów jest stołówka, spełniająca surowe normy higieniczne. Można w niej wykupić dwudaniowe obiady, a w sklepiku kupić przekąski i napoje.

Atutem szkoły jest zinformatyzowana biblioteka. Nauczyciel-bibliotekarz chętnie udzieli uczniom wszelkiej pomocy w zakresie wyszukiwania informacji. Mamy dwie sale gimnastyczne i duże boisko. Przykładamy dużą wagę do rozwoju fizycznego młodzieży – bo w zdrowym ciele zdrowy duch! Na terenie szkoły działa „Astrobaza” – miniobserwatorium astronomiczne. Obiekt uatrakcyjni lekcje fizyki i umożliwi hobbystyczne obserwacje nieba – zapraszamy nie tylko uczniów!

Uczniowie w naszej szkole mogą czuć się bezpiecznie – wejść strzeże system zabezpieczający na karty magnetyczne. Każdy uczeń otrzyma kartę dostępową, będącą „elektronicznym kluczem” do szkoły. Szkoła posiada też monitoring cyfrowy – wszystko to sprzyja eliminacji większości zagrożeń. Każdemu gimnazjaliście przydzielony zostanie osobisty przewodnik – starszy uczeń, który pomoże zwłaszcza w pierwszym okresie nauki odnaleźć się w szkole.

Chcemy, by gimnazjaliści od początku byli pełnoprawnymi członkami społeczności „Kaspra”, śmiało odkrywali jego zakątki i czuli dumę z współtworzenia jego historii, która trwa już prawie 160 lat.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy tych, którzy nie boją się wyzwań: Reach out! Choose „Kasper”!

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski.