Historia gimnazjum

30 czerwca 2010 roku Rada Powiatu Inowrocławskiego przyjęła zdecydowaną większością głosów uchwałę o utworzeniu przy naszym liceum gimnazjum dwujęzycznego na zasadach opisanych poniżej. To wielka chwila dla całej „rodziny kasprowiczowskiej” – „Kasper” staje się odtąd zespołem szkół.

Gimnazjum dwujęzyczne to ciekawa i nowoczesna forma nauczania, polegająca na zastosowaniu drugiego, po języku polskim, języka wykładowego w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących. W naszym projekcie proponujemy, aby był to język angielski – najbardziej popularny w szkołach podstawowych powiatu inowrocławskiego.

Powołanie gimnazjum przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza daje możliwość sześcioletniej nauki w jednej szkole, zgodnie z najnowszymi założeniami reformy programowej, wdrażanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 2009 r., sprzyja temu liniowy układ treści nauczania oraz wspólna dla gimnazjum i liceum podstawa programowa.

Podobne szkoły funkcjonują z powodzeniem od lat w wielu miastach: w Poznaniu, Bydgoszczy, równolegle z nami powstaje gimnazjum dwujęzyczne z językiem francuskim w Toruniu przy IV LO – jest to zatem sprawdzona, efektywna forma edukacyjna.

Do klasy dwujęzycznej gimnazjum zapraszamy tych absolwentów szkół podstawowych, którzy chcą doskonale poznać język angielski. Nauczanie tego języka ma odbywać się w kilkunastosobowych grupach w wymiarze 6 godzin tygodniowo. W pierwszej klasie uczniowie przygotowywani są do uczenia się niektórych przedmiotów w języku angielskim poprzez wprowadzanie potrzebnego słownictwa (proponujemy chemię, geografię, fizykę, informatykę, WOS, z których 4 od drugiej klasy będą częściowo prowadzone w tym języku). Uczniowie będą poznawać również leksykę związaną z biologią, matematyką, geografią, strukturami europejskimi oraz literaturą anglojęzyczną i historią krajów angielskiego obszaru językowego.

Absolwent klasy dwujęzycznej miałby możliwość kontynuowania nauki w klasie dwujęzycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza. Klasa ta ma przygotować nie tylko przyszłych filologów angielskich, tłumaczy i lingwistów. Celem naszej inicjatywy jest przede wszystkim przygotowanie uczniów do zdawania języka angielskiego na poziomie klas dwujęzycznych, międzynarodowej matury, przygotowanie do studiów na renomowanych uczelniach nie tylko w Polsce, ale również w krajach anglojęzycznych, a także zapewnienie przyszłym absolwentom opanowanie języka, który ma być instrumentem umożliwiającym uczestniczenie w międzynarodowych stażach i projektach badawczych.

Rekrutacja polega na wybraniu do 30 uczniów z najlepszymi wynikami egzaminu szóstoklasisty, którzy dodatkowo najlepiej zdadzą test diagnostyczny sprawdzający predyspozycje do uczenia się języków obcych oraz aktualny stan wiedzy z języka angielskiego. Obowiązuje bardzo dobra znajomość materiału gramatycznego i leksykalnego przewidzianego w programie szkoły podstawowej.

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski.