Gimnazjum w pytaniach i odpowiedziach

 1. P: Co to jest gimnazjum dwujęzyczne?
  O: Jest to gimnazjum, w którym pewne przedmioty nauczane są w języku obcym. W przypadku naszego gimnazjum jest to język angielski.
 2. P: Po co takie gimnazjum?
  O: Angielski pełni dziś taką rolę, jaką w średniowieczu pełniła łacina w Europie – jest językiem, którym można porozumieć się we wszystkich zakątkach świata. Chcemy dać młodzieży Kujaw szansę na uzyskanie pożytecznego narzędzia do dalszej nauki, pracy i podróży.
 3. P: Nie boicie się, że dzieci nie dadzą sobie rady?
  O: Nie. Nasze gimnazjum działa już od kilku lat, a uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce oraz sięgają po liczne sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne. Owszem, pracy jest dużo, ale warto podjąć wyzwanie. Kandydaci zostaną poddani testowi językowemu, który będzie jednym z czynników decydujących o przyjęciu do gimnazjum. Nauczanie przedmiotów w języku obcym rozpoczyna się od drugiej klasy.
 4. P: Jakie przedmioty będą nauczane w języku angielskim?
  O: Ostateczną decyzję podejmiemy po I semestrze nauki, uwzględniając potrzeby uczniów i uwagi rodziców. Będą to przedmioty wybrane spośród pięciu: chemii, fizyki, geografii, informatyki, WOS-u.
 5. P: Ile klas będzie w tym gimnazjum?
  O: Będzie jedna klasa trzydziestoosobowa.
 6. P: Ile godzin angielskiego tygodniowo przewidujecie?
  O: Sześć godzin w tygodniu w ciągu trzech lat gimnazjum i sześć godzin w tygodniu w przypadku kontynuacji nauki w klasie dwujęzycznej w liceum.
 7. P: Nie boicie się konfliktów między młodzieżą w tak różnym wieku?
  O: Młodzież licealna naszej szkoły podchodzi z dużą sympatią do uczniów gimnazjum, a dodatkowo każdy gimnazjalista będzie pod opieką starannie dobranego spośród uczniów liceum osobistego opiekuna, do którego będzie mógł się zwrócić w razie jakichkolwiek problemów. Gimnazjaliści i licealiści uczestniczą w życiu szkoły równoprawnie, przyjaźnią się między sobą i znakomicie współpracują na wielu polach.
 8. P: A co z czasem wolnym, przewidujecie jakieś zajęcia pozalekcyjne?
  O: Tak. Planujemy zorganizowanie kół zainteresowań w blokach humanistyczno-społecznym i matematyczno-przyrodniczym. Po pierwszym semestrze nauki zaproponujemy uczniom sprofilowanie ich zainteresowań w taki właśnie sposób.
 9. P: Czy dziecko będzie miało gdzie poczekać na rodziców, odrobić lekcje, coś zjeść?
  O: Oczywiście. Dysponujemy świetlicą, sklepikiem i stołówką. Można w niej wykupić dwudaniowe obiady, kupić przekąski i napoje. Mamy dobrze wyposażoną bibliotekę i czytelnię z dostępem do internetu.
 10. P: Czy za szkołę trzeba płacić?
  O: Nasze gimnazjum jest szkołą publiczną i jako takie jest bezpłatne. Całkowicie dobrowolne są wpłaty na konto Rady Rodziców, z których finansujemy działalność kół naukowych, kupujemy sprzęt i materiały dydaktyczne.

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski.