Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

KLASA I E SPOŁECZNO-PRAWNA

Elżbieta Piniewska Wychowawca – mgr Elżbieta Piniewska

Wychowawca – mgr Elżbieta Piniewska

Koordynator edukacji profilowej – dr Sławomir Drelich

Przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty dodatkowe: podstawy prawa, łacina prawnicza, geografia polityczna

KIERUNKI STUDIÓW:

prawo, administracja, politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, socjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe, public relations, historia, wojskoznawstwo, polityka publiczna, studia wschodnie oraz szereg innych kierunków społecznych i humanistycznych

PROFIL ABSOLWENTA:

PROFIL WYCHOWAWCY:

Wychowawca, mgr Elżbieta Piniewska:– Jestem absolwentką filologii polskiej i studiów podyplomowych na UMK w Toruniu. Zostałam wyróżniona honorowym tytułem profesora oświaty. Pracuję też jako weryfikator egzaminów maturalnych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz ekspert wpisany na listę MEN. Spod moich skrzydeł wyszło 25 laureatów i finalistów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, jestem też reżyserem Inowrocławskiego Teatru Otwartego.

Jeśli chodzi o mnie prywatnie, to lubię:
  • - czytać, ale niekoniecznie lektury,
  • - oglądać filmy – niekoniecznie wysokobudżetowe,
  • - uczestniczyć w koncertach – najlepiej z kręgu tzw. krainy łagodności,
  • - tworzyć teatr – jak najmniej tradycyjny
  • - zwiedzać świat – nie tylko palcem po mapie,
  • - rozmawiać z ludźmi – tymi niezwykłymi,
  • - uczyć, uczyć, uczyć – naprawdę!
Zapraszam serdecznie do klasy społeczno-prawnej!

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.