Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Dyrektorzy liceum od 1855 do chwili obecnej

Od roku 2008 dyrektorem I LO jest mgr Rafał Łaszkiewicz, a od 2018 wicedyrektorem do spraw edukacyjnych dr Sławomir Drelich.

Rafał Łaszkiewicz
mgr Rafał Łaszkiewicz
Sławomir Drelich
dr Sławomir Drelich
Lista dyrektorów liceum od początku istnienia szkoły
Imię i nazwisko OdDo
Eduard Gustav Schaub18551859
Theodor Bernhard Gunther 1859 1872
Karl Friedrich Menzel18721882
Ernst Traugott Eichner18831902
Ernst Viedt19021919
Wojciech Krajewski19191920
Jan Augustak 1920 1931
Zenon Niedzielski19311932
Józef Czownicki19321939
Jan Mikołajewski19451945
Edward Mańkowski19451951
Mieczysław Zandecki19511953
Roman Mróz19531956
Stanisław Korpalski19561966
Henryk Kaczmarek19661968
Andrzej Krzemiński19681977
Zdzisław Żyliński19772005
Grzegorz Roszak20052007
Krzysztof Śledziński20072007
Rafał Łaszkiewicz2008  ...

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.