Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Gimnazjum dwujęzyczne

Informacje dla gimnazjalistów

Uwaga gimnazjaliści! 19 stycznia 2018 roku mija termin nadsyłania zadań etapu szkolnego XV gimnazjady matematycznej organizowanej przez nasze liceum. Zadania można pobrać stąd, tutaj jest regulamin, a tutaj spis zagadnień wykraczających poza podstawę programową.

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.