Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Informacje dla gimnazjalistów

Uwaga gimnazjaliści! 19 stycznia 2018 roku mija termin nadsyłania zadań etapu szkolnego XV gimnazjady matematycznej organizowanej przez nasze liceum. Zadania można pobrać stąd, tutaj jest regulamin, a tutaj spis zagadnień wykraczających poza podstawę programową.

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.