Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

KLASA I C MEDYCZNA

Aleksandra Grzegorska Wychowawca – mgr Aleksandra Grzegorska

Wychowawca – mgr Aleksandra Grzegorska

Koordynator edukacji profilowej – mgr Anna Pędzich-Kuszel

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Przedmioty dodatkowe: cytologia, stechiometria, łacina medyczna, anatomia porównawcza zwierząt, biofizyka

KIERUNKI STUDIÓW:

kierunki medyczne i okołomedyczne oraz politechniczne, między innymi medycyna, stomatologia, weterynaria, farmacja, chemia, biologia, biotechnologia, technologia chemiczna, inżynieria biomedyczna, technologia żywności, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, inżynieria biomedyczna lub chemiczna

PROFIL ABSOLWENTA:

PROFIL WYCHOWAWCY:

Wychowawca, mgr Aleksandra Grzegorska: Jestem nauczycielem dyplomowanym. W swojej pracy przeszłam przez wszystkie szczeble edukacji, pracując najpierw w szkole podstawowej, potem w gimnazjum, a od pięciu lat z radością pracuję z młodzieżą Kaspra. Pełnię funkcję egzaminatora gimnazjalnego i maturalnego z matematyki. Ukończyłam kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Moi uczniowie sięgają po najwyższe laury w konkursach matematycznych. Jestem organizatorem lub współorganizatorem konkursów matematycznych.

Uwielbiam odkrywać nowe miejsca, gdzie potem chętnie zabieram swoich wychowanków. Jako wychowawcy klasy zależy mi bardzo na dobrej atmosferze w klasie i integracji zespołu. Moi obecni wychowankowie w ciągu trzech lat edukacji w Kasprowiczu sześciokrotnie uczestniczyli w wielopłaszczyznowych wyjazdach, poznając nie tylko zabytki, ale również walory turystyczne naszego kraju od morza aż po góry. Mieli też okazję zapoznać się z pracą Sejmu oraz podglądać studentów UMK podczas zajęć. Spędzili romantycznie czas podczas Musicalu "Metro" w Studio Buffo, wyszaleli się na trampolinach w Jump Arena w Toruniu. Dla Was przygotuję równie ciekawe atrakcje!

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.