Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

KLASA I A LINGWISTYCZNO-MENEDŻERSKA DWUJĘZYCZNA

Agnieszka Zielińska Wychowawca – mgr Agnieszka Zielińska

Wychowawca – mgr Agnieszka Zielińska

Koordynator edukacji dwujęzycznej – mgr Tomasz Dudek

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, geografia (możliwość zdawania matury dwujęzycznej)

Przedmioty nauczane dwujęzycznie: geografia i wiedza o społeczeństwie przez 3 lata, fizyka i chemia w kl. I

KIERUNKI STUDIÓW:

lingwistyka, filologia polska, filologia angielska, inne filologie obce, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, turystyka, obsługa ruchu turystycznego, hotelarstwo, dziennikarstwo, europeistyka, kulturoznawstwo, socjologia, filozofia.

PROFIL ABSOLWENTA:

PROFIL WYCHOWAWCY:

Wychowawca, mgr Agnieszka Zielińska:Nie lubię pisać o sobie, wolałabym napisać coś moich uczniach. Jestem absolwentką Kaspra, filologii polskiej i studiów podyplomowych.

Od 2005 roku jestem zaangażowana nie tylko w pracę merytoryczną szkoły, ale pełnię rozmaite funkcje w strukturze Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – egzaminatora matur na poziomie rozszerzonym, weryfikatora i przewodniczącego zespołu sprawdzającego egzaminy maturalne na poziomie podstawowym, członka zespołu arbitrażowego w CKE.

100% zdawalność, niebanalne lekcje, ale i konkrety maturalne, gazetka szkolna REPSAK – od 18 lat!, grupa ponad 30 finalistów i laureatów olimpiad tematycznych i przedmiotowych, takich jak: Olimpiada Znajomości Afryki (ten kontynent mnie inspiruje, a Wam zapewni 100% w rekrutacji na Uniwersytet Jagielloński z przedmiotów maturalnych), Olimpiada Literatury i Języka Polskiego oraz Olimpiada Filozoficzna.

Praca w szkole jest pasją i wyzwaniem, które realizowane są w zależności od grupy trzydzieściorga nowych adeptów szkoły! Moi uczniowie mają stać się ludźmi świadomymi swojej wartości, pasjonatami życia i różnych jego aspektów oraz interpretatorami wiedzy o świecie.

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.